GO! BS De Tandem plant een toekomstboom

Vrijdag 27/11/2020 werd op de speelplaats van GO! BS De Tandem een toekomstboom gepland. De grijze vlakte van de speelplaats werd letterlijk en figuurlijk doorbroken en maakte voor een stukje plaats voor een toekomstboom, een plataan (klik hier voor meer info).

Toekomstbomen zijn bomen die voldoende ruimte en verzorging krijgen om te kunnen uitgroeien tot monumentale bomen van minstens 100 jaar. Het worden beeldbepalende bomen die onze schoolomgeving allure en karakter geven.

Samen met Natuurpunt en partners Meetjesland konden de kinderen meehelpen om de boom te planten, palen in de grond te kloppen en het bordje ‘toekomstboom’ op te hangen.

Door deze boom te planten denken de kinderen na over de gevolgen van de klimaatopwarming en begrijpen ze wat bomen betekenen om dit tegen te gaan. Namelijk bomen zuiveren de lucht, absorberen geluid en zorgen voor een aangename, groene sfeer.

GO! plant 139,5 miljoen euro aan extra investeringen in schoolinfrastructuur. En dit ook voor GO! Campus De Tandem Eeklo

GO! plant 139,5 miljoen euro aan extra investeringen in schoolinfrastructuur…

En dit ook voor GO! Campus De Tandem!!

In de komende vijf jaren zal het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 139,5 miljoen euro extra investeren in zijn schoolgebouwen. De Raad van het GO! maakte een selectie van grote infrastructuurwerken die prioritair aangepakt worden.

Kaart Infrastructuurinvesteringen GO Heel Vlaanderen

Het GO! maakte een prognose van de beschikbare budgetten voor grote infrastructuurwerken tot en met 2025. Daarbij gaf minister van Onderwijs Ben Weyts aan dat het GO! rekening mag houden met verhoogde investeringsbudgetten, onder meer omdat de basisdotatie voor infrastructuur wordt aangepast aan de leerlingencijfers. Alles samen plant het GO! de komende vijf jaar 139,5 miljoen euro aan extra investeringen in schoolgebouwen.

Selectie op basis van data én visie

De afgelopen jaren maakte het GO! werk van een grondige studie waarmee ze de omvang en staat van het hele patrimonium, zo’n 4.000.000 m² aan schoolgebouwen, in kaart bracht. Daarnaast werd er samen met elk van de 26 scholengroepen een integraalplan gemaakt met een strategische toekomstvisie op het vlak van infrastructuur. Tegelijkertijd werd er een systeem opgezet waarmee men op een objectieve manier keuzes kan maken om de beschikbare budgetten efficiënt en toekomstgericht te besteden. Aan de hand van deze methode besliste de Raad van het GO! welke infrastructuurprojecten met de voorziene middelen prioritair zullen worden aangepakt. “Ondanks het feit dat we hyperefficiënt en toekomstgericht met onze infrastructuurdotatie omspringen, heeft de jarenlange onderfinanciering zijn tol geëist op ons patrimonium”, besluit Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. “De noden blijven zeer groot, maar met deze extra middelen zullen we, samen met onze scholengroepen, alvast een deel van de pijnpunten kunnen oplossen.”

Renovatie, groei, optimalisatie en innovatie

De Raad van het GO! wijst de beschikbare middelen grotendeels toe aan de grondige renovatie van schoolgebouwen en vervanging van gebouwen waar de basiskwaliteit (warm, droog en proper) in het gedrang komt (15 projecten, samen 82,5 miljoen euro). Zes (ver)bouwprojecten zijn gericht op uitbreiding omwille van de consistente groei van het GO! (24,5 miljoen euro), op drie andere schoolterreinen wordt een bouwproject gekoppeld aan een optimalisatie omdat ze verhoudingsgewijs te groot zijn (20 miljoen euro). Nog eens vier infrastructuurprojecten zijn er hoofdzakelijk op gericht pedagogische innovatie te realiseren (12,5 miljoen euro). De totale investering is goed voor 139,5 miljoen euro.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “We investeren deze regeerperiode meer dan 3 miljard in schoolgebouwen – nog eens 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode. Wie inzet op onderwijskwaliteit, moet ook inzetten op de kwaliteit van onderwijsgebouwen. Deze inhaalbeweging op infrastructuurgebied komt natuurlijk ook het GO! ten goede. De grote infrastructuurwerken die nu op stapel staan, zijn goed nieuws voor veel directeurs, leerkrachten en leerlingen.”

De uitvoering van de planning van de 28 bouw- en renovatieprojecten van het GO! start in het voorjaar van 2021.

Een overzicht van de projecten

Tabel Vlaanderen4
Bron: https://www.g-o.be/pers/go-plant-139-5-miljoen-euro-aan-extra-investeringen-in-schoolinfrastructuur/

Wij nemen geen risico’s meer.

Deze scholen sluiten nu al de deuren door corona: “Zo kort voor de herfstvakantie willen we geen risico’s meer nemen”

EEKLO – 

Doordat steeds meer leerkrachten uitvallen en een veilige werking van de scholen niet langer gegarandeerd kan worden, besloot de directie van het gemeenschapsonderwijs in Eeklo de deuren te sluiten.

Voor de leerlingen die les volgen op campus De Tandem in de Eikelstraat of naar Leefschool Het Droomschip in de Blakstraat gaan, begint de herfstvakantie twee dagen vroeger dan voorzien. “Noodgedwongen”, zegt directeur van GO! basisscholen Eeklo Kristof De Baere. “Zowel in het Atheneum als in de basisscholen zijn er nauwelijks besmettingen. Niet bij de leerlingen en niet bij de leerkrachten. Toch vielen de afgelopen dagen steeds meer leerkrachten uit, vooral van de basisscholen. Omdat ze om verschillende redenen behoren tot een hoogrisicogroep mogen ze niet meer naar school komen. Daardoor beschikte ik plots over 11 leerkrachten voor 14 klasgroepen.”

Overmacht

Woensdagavond volgde dan spoedoverleg. “Zo snel voor een vervanging zorgen is quasi onmogelijk. En omdat het voor ons geen optie was om de klasbubbels te mengen, was een sluiting de enige optie. Dit is een kwestie van overmacht. Uiteindelijk werd beslist om ook het Atheneum te sluiten. Zo kort voor de vakantie is dit alles het risico niet meer waard.”

De uiteindelijke beslissing viel woensdagavond pas om 18u30. En toen moest het plots heel snel gaan. “We moesten alle leerkrachten én ouders nog op de hoogte brengen. We vonden het belangrijk dat alle ouders werden opgebeld. Alleen al voor het basisonderwijs ging dat om bijna 400 telefoontjes, maar het is gelukt. Een huzarenstukje.”

Begrip en opluchting

“De meeste ouders reageerden begripvol en ook wel opgelucht. Als hun kinderen niet meer veilig naar school kunnen, hebben ze liever dat ze niet meer hoeven te komen. Net als ons vonden de ouders dit de enige juiste beslissing.”

Donderdag en vrijdag wordt in noodopvang voorzien op de scholen. “Daarnaast schakelden we ook onmiddellijk over op afstandsonderwijs. Op dat vlak hebben we tijden de eerste lockdown veel geleerd, dus dat ging heel vlot. Gelukkig zijn we kort voor de herfstvakantie, dus er moet niet veel nieuwe leerstof gezien worden.”

Over hoe het na de vakantie verder moet, is voorlopig uiteraard nog niets geweten. “De situatie verandert tegenwoordig elke dag. We zullen wel zien wat de minister van onderwijs beslist.”

Door Stijn Van De Velde

Bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201029_95163924

GO! De Tandem zet in op buiten lesgeven.

Droomschip en De Tandem zetten volop in op ‘buiten lesgeven’: “Wat je buiten leert, komt simpelweg beter binnen”

Alle leerkrachten van GO! basisschool De Tandem en Leefschool Droomschip in Eeklo hebben een studiedag gevolgd rond ‘buiten lesgeven’, en gaan daar nu volop op inzetten.

 
Interne links
Externe links
Onze afdelingen