GO! plant 139,5 miljoen euro aan extra investeringen in schoolinfrastructuur. En dit ook voor GO! Campus De Tandem Eeklo

GO! plant 139,5 miljoen euro aan extra investeringen in schoolinfrastructuur…

En dit ook voor GO! Campus De Tandem!!

In de komende vijf jaren zal het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 139,5 miljoen euro extra investeren in zijn schoolgebouwen. De Raad van het GO! maakte een selectie van grote infrastructuurwerken die prioritair aangepakt worden.

Kaart Infrastructuurinvesteringen GO Heel Vlaanderen

Het GO! maakte een prognose van de beschikbare budgetten voor grote infrastructuurwerken tot en met 2025. Daarbij gaf minister van Onderwijs Ben Weyts aan dat het GO! rekening mag houden met verhoogde investeringsbudgetten, onder meer omdat de basisdotatie voor infrastructuur wordt aangepast aan de leerlingencijfers. Alles samen plant het GO! de komende vijf jaar 139,5 miljoen euro aan extra investeringen in schoolgebouwen.

Selectie op basis van data én visie

De afgelopen jaren maakte het GO! werk van een grondige studie waarmee ze de omvang en staat van het hele patrimonium, zo’n 4.000.000 m² aan schoolgebouwen, in kaart bracht. Daarnaast werd er samen met elk van de 26 scholengroepen een integraalplan gemaakt met een strategische toekomstvisie op het vlak van infrastructuur. Tegelijkertijd werd er een systeem opgezet waarmee men op een objectieve manier keuzes kan maken om de beschikbare budgetten efficiënt en toekomstgericht te besteden. Aan de hand van deze methode besliste de Raad van het GO! welke infrastructuurprojecten met de voorziene middelen prioritair zullen worden aangepakt. “Ondanks het feit dat we hyperefficiënt en toekomstgericht met onze infrastructuurdotatie omspringen, heeft de jarenlange onderfinanciering zijn tol geëist op ons patrimonium”, besluit Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. “De noden blijven zeer groot, maar met deze extra middelen zullen we, samen met onze scholengroepen, alvast een deel van de pijnpunten kunnen oplossen.”

Renovatie, groei, optimalisatie en innovatie

De Raad van het GO! wijst de beschikbare middelen grotendeels toe aan de grondige renovatie van schoolgebouwen en vervanging van gebouwen waar de basiskwaliteit (warm, droog en proper) in het gedrang komt (15 projecten, samen 82,5 miljoen euro). Zes (ver)bouwprojecten zijn gericht op uitbreiding omwille van de consistente groei van het GO! (24,5 miljoen euro), op drie andere schoolterreinen wordt een bouwproject gekoppeld aan een optimalisatie omdat ze verhoudingsgewijs te groot zijn (20 miljoen euro). Nog eens vier infrastructuurprojecten zijn er hoofdzakelijk op gericht pedagogische innovatie te realiseren (12,5 miljoen euro). De totale investering is goed voor 139,5 miljoen euro.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “We investeren deze regeerperiode meer dan 3 miljard in schoolgebouwen – nog eens 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode. Wie inzet op onderwijskwaliteit, moet ook inzetten op de kwaliteit van onderwijsgebouwen. Deze inhaalbeweging op infrastructuurgebied komt natuurlijk ook het GO! ten goede. De grote infrastructuurwerken die nu op stapel staan, zijn goed nieuws voor veel directeurs, leerkrachten en leerlingen.”

De uitvoering van de planning van de 28 bouw- en renovatieprojecten van het GO! start in het voorjaar van 2021.

Een overzicht van de projecten

Tabel Vlaanderen4
Bron: https://www.g-o.be/pers/go-plant-139-5-miljoen-euro-aan-extra-investeringen-in-schoolinfrastructuur/