Strapdag op GO! BS De Tandem t.v.v. Kom op tegen kanker!

Net zoals de afgelopen jaren zorgde Strapdag voor heuse festiviteiten op GO! Basisschool De Tandem in Eeklo. Op Strapdag stappen en trappen duizenden leerlingen naar school. De auto blijft op stal met een aangename, rustige schoolomgeving tot gevolg. Naast een aangename schoolomgeving is het bewezen dat beweging positieve effecten heeft op het fysiek en mentaal welzijn. Kinderen zitten fris en met een betere concentratie in de klas.

Dit jaar werd Strapdag georganiseerd op 17/09. Het schooldomein werd autoluw gemaakt en dat gaf ruimte aan een groot fiets-, wieler-, step-, stap-, trapfestival.

Een Strapdag werkgroep lanceerde de oproep aan alle leerlingen van de basisschool om liedjes aan te vragen. De liedjes werden afgespeeld tijdens het festival. De leerlingen brachten per verzoekje €1 mee naar de school. De Tandemtrappers dragen de Eeklose Kilometervreters al langer een warm hart toe. De opbrengst mochten wij dan ook tijdens deze festiviteiten dankbaar in ontvangst nemen, onder luid en hartverwarmend applaus van al die lieve kinderen.

De leerlingen van GO! Basisschool De Tandem schonken ons €510.

Wij zijn enorm dankbaar voor dit warme gebaar t.v.v. Kom op Tegen Kanker.
510 x bedankt!

Bron: https://www.eeklosekilometervreters.be/bedankt-go-basisschool-de-tandem/

strapdag2

directeur kristof de baere