Onze MOS-visie

GO! BS De Tandem vindt het belangrijk om een veilige, speelse, uitdagende en vooral ook groene schoolomgeving te creëren waar we kansen bieden aan alle leerlingen om zich maximaal te ontwikkelen en ontplooien. Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van alle partijen (leerlingen, ouders, leerkrachten, …) werkten we allen samen aan een gemeenschappelijk verhaal. Dit resulteerde in een visietekst met bijhorende grondplannen die aantonen hoe wij ons schooldomein stap voor stap wensen aan te passen naar de noden van de kinderen.

Visietekst MOS

Praatplan kleuterschool

Praatplan lagere school