Onze zorgvisie

‘Onze school draagt zorg voor iedereen.’

Zorg bevat opvolging op het vlak van leren, schoolloopbaan, socio – emotioneel en gezondheid.

Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo. Belangrijk daarbij is dat het kind kansen en aanmoediging krijgt. Zorg dragen voor onze leerlingen is o.a een taak van de klasleerkrachten, maar evenzeer van de zorgjuffen en andere collega’s. En dit onder leiding van de zorgcoördinator, Lien Soen en de directeur.

De samenwerking tussen de school, ouders en externe partners is ontzettend belangrijk om leerling zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en te kunnen beantwoorden aan hun individuele noden.

Vragen omtrent deze zorgwerking, kan u steeds via het contactformulier doorgeven of via liensoen@sgr23.be of via 0491/52 69 44.

GO! CLB

Onze school werkt bovendien nauw samen met het ‘centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)’. Meer info: https://www.clbgoeeklo.be/