Onze schoolvisie

 

Onze maatschappij staat niet stil en ons onderwijs dus ook niet.

Ons gedreven team streeft naar blijvende innovatie. Dit verwezenlijken we door steeds nieuwe methodes, werkwijzen en technologieën toe te passen. Digitalisering is hier zeker één van. We zorgen voor een correct en doordacht evenwicht tussen outdoor education en het gebruik van de 21e eeuwse vaardigheden. Deze zijn twee essentiële schakels in ons onderwijsproces. Het is ook onze taak om kinderen voor te bereiden en gepast te leren omgaan met allerlei vaardigheden, hulpmiddelen en ook valkuilen van deze digitale wereld.590a6001-2

Onze school heeft een studieaanbod afgestemd op de noden van de individuele leerling. Zo werken we niet enkel met (de gekende) jaarklassen, maar hebben we ook Tandemklassen waarin twee leeftijdsgroepen samen zitten. Dit geheel waarin leerlingen leren van en met elkaar noemen wij onze Tandemklaswerking. Met deze specifieke en unieke klassenstructuur zetten we in op meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin.

Zowel in de Tandemklassen, als in de jaarklassen wordt er vaak klasdoorbrekend gewerkt. Op die manier krijgen de kinderen maximaal de kans om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren, en dat op veel uiteenlopende vlakken.

Als team vinden we het zeer belangrijk om de kinderen een goed gevoel te geven op school en ze respectvol met elkaar te leren omgaan.

Ook onze speelplaats wordt stapsgewijs omgebouwd tot een plek waar het talent van elk kind op een creatieve manier in de kijker wordt gezet en waar we bovendien al spelend tot leren kunnen komen. Dit biedt heel veel groeikansen en vergroot het welbevinden van onze kinderen.

Toekomstgericht willen wij blijven innoveren en met een kritische kijk onze aanpak afstemmen op de ‘nieuwe’ uitdagingen van deze samenleving. Inzetten op gepersonaliseerd samen leren is voor ons de toekomst die we stapsgewijs wensen te introduceren. Leerlingen en leerkrachten trainen en professionaliseren door kennis en vaardigheden te delen met elkaar. Dit ook over onze landsgrenzen heen door internationalisering toe te laten.

Op GO! BS De Tandem is het dus een beetje reizen en een beetje thuiskomen voor elk van onze kinderen.