Onze schoolvisie

“De Tandem gaat voluit voor een open geest, zorg op maat en vernieuwing.”

Onder een “open geest” verstaan wij respect voor de diversiteit rondom ons, als weerspiegeling van de moderne en steeds evoluerende maatschappij waarin we leven. Bij ons is iedereen welkom. Wij maken geen onderscheid op basis van religie, huidskleur, geslacht, sociale achtergrond,… . Onze kinderen ervaren d590a6001-2it op allerlei manieren en zullen daardoor later gemakkelijker en op een respectvolle manier kunnen omgaan met de verschillen binnen onze maatschappij.

Wij zien elk kind als een individu en vertrekken vanuit zijn/haar onderwijsbehoefte. Op die manier proberen we elk kind optimaal te ontplooien op sociaal, creatief en verstandelijk vlak. Onze school staat voor brede zorg = zorg op maat.

Onze maatschappij staat niet stil en dus ons onderwijs ook niet. Wij verdiepen ons in nieuwe methodes en werkwijzen. Continue evaluatie zorgt voor blijvende vernieuwing.