Inschrijven

Voor onze school, gelden voor het  schooljaar 2021-2022 onderstaande inschrijvingsregels:

Basisregel

Aangezien onze school niet te maken heeft met capaciteitsproblemen, kunnen wij leerlingen inschrijven vanaf 1 september 2020 voor het schooljaar 2021-2022 en dit in de volgorde waarin deze zich aanbieden.

Om in onze school ingeschreven te worden, moet uw kind op de instapdatum voldoen aan de toelatingsvoorwaarden:

 • Om toegelaten te worden tot het kleuteronderwijs moet uw kind de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt hebben. Vanaf de leeftijd van drie jaar mag uw kind op elk tijdstip instappen. De jongste kleuters (van 2,5 tot 3 jaar) kunnen evenwel slechts instappen op de specifieke instapdata die de overheid heeft bepaald.
 • Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet uw kind zes jaar zijn vóór 1 januari van het betrokken schooljaar; als het nog geen 7 jaar is, moet uw kind voldoen aan de volgende voorwaarden: ofwel het voorgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig zijn geweest in een Nederlandstalige school ofwel toegelaten zijn door de klassenraad, binnen de tien schooldagen moet de leerling een beslissing ontvangen, tijdens deze termijn is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
 •  

Welke documenten brengt u mee bij inschrijving?

 • de ISI+ -kaart, de Kids-ID of de SIS-kaart
 • indien in uw bezit :
  • een bewijs dat je een schooltoeslag krijgt voor het kind of voor een broer of zus (brief of rekeninguittreksel)
  • eventuele andere relevante documenten
 • klever van de mutualiteit

Inschrijven kan dagelijks tussen 8u30 en 12u en van 13u tot 15u30 (niet op woensdagnamiddag) of na afspraak op het nummer 09/ 377 56 44 of via het contactformulier op deze website.

 

Gaat uw kind voor het eerst naar school in het schooljaar 2021-2022?

Kinderen geboren in 2019 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2021 – 2022 op volgende instapdata:

 • Kinderen geboren ten laatste op 01/03/2019 kunnen instappen op 1 september 2021.
 • Kinderen geboren ten laatste op 08/05/2019 kunnen instappen op 8 november 2021. 
 • Kinderen geboren ten laatste op 10/07/2019 kunnen instappen op 10 januari 2022.
 • Kinderen geboren ten laatste op 01/08/2019 kunnen instappen op 1 februari 2022. 
 • Kinderen geboren ten laatste op 07/09/2019 kunnen instappen op 7 maart 2022. 
 • Kinderen geboren ten laatste op 19/10/2019 kunnen instappen op 19 april 2022.
 • Kinderen geboren ten laatste op 30/11/2019 kunnen instappen op 30 mei 2022.
 • kinderen geboren ten laatste na 30/11/2019 kunnen instappen op 1 september 2022.
Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.