Wie is wie?

Directie

Kristof De Baere

Administratief personeel

Wendy Haspeslagh

Beleidsondersteunend personeel

Zorgcoördinator: Lien Soen

ICT-coördinator: Klaas Desutter

Preventie & veiligheid: Ken Standaert

Onderwijzend personeel

K1A: Muriël Goetmaeker

K1B: Joke Beernaert

K2: Tania De Moor

K2/K3: Ilse Morbée

K3: Kelly Nathon

L1: Paulien Lekens

L1/L2: Kimberly Vermeire

L2: Eline Van der Linden

L3: Mara Lievens

L3/L4: Nele Gryspeert

L4: Jamila De Backer

L5: Ken Standaert

L5/L6: Shana Verdonck

L6: Mieke Coene

Bijzondere leerkrachten

Rooms-katholieke godsdienst: Elke Botte

Niet-confessionele zedenleer: Freek Santij

Islamitische godsdienst: Samira Diouani

 

Kinderverzorgster: Nicole Dobbelaere

Lichamelijke opvoeding kleuters: Kelly Nathon

SES kleuters: Kelly Nathon & Annelies Van Hullebusch

SES lager: Dominique Rolland, Nele Gryspeert, Shana Verdonck & Annelies Van Hullebusch

Anderstalige nieuwkomers: Freek Santij & Eline Remerie

Busvervoer

Buschauffeur: Jessica Letten

Busbegeleidster: Carine De Vent