Wie is wie?

Directie

Kristof De Baere

Administratief personeel

Wendy Haspeslagh

Beleidsondersteunend personeel

Zorgcoördinator: Lien Soen

ICT-coördinator: Klaas Desutter

Preventie & veiligheid: Ken Standaert

Onderwijzend personeel

K1A: Muriël Goetmaeker

K1B: Joke Beernaert & Kelly Nathon

K2: Tania De Moor

K3: Ilse Morbée

L1: Lien Cocquyt & Annelies Van Hullebusch

L2: Saskia Rogiers

L3: Febi Roegiers & Kelly Nathon

L4: Jamila De Backer

L5A: Ken Standaert

L5B: Shana Verdonck

L6: Mieke Coene

Bijzondere leerkrachten

Rooms-katholieke godsdienst: Elke Botte

Niet-confessionele zedenleer: Freek Santij

Islamitische godsdienst: Samira Diouani

 

Kinderverzorgster: Nicole Dobbelaere

Lichamelijke opvoeding kleuters: Kelly Nathon

SES kleuters: Kelly Nathon & Annelies Van Hullebusch

SES lager: Dominique Rolland, Nele Gryspeert, Shana Verdonck & Annelies Van Hullebusch

Anderstalige nieuwkomers: Freek Santij & Eline Remerie

Busvervoer

Buschauffeur: Didier Beyst

Busbegeleidster: Carine De Vent